Overlevelsesrente, en forsikringsform knyttet til to liv, vanligvis ektefeller. Et eksempel er etterlattepensjon. Den årlige rente utbetales fra det øyeblikk den ene av ektefellene dør og varer så lenge den andre lever.