Ansvarsforsikring er forsikring som dekker rettslig erstatningsansvar som den sikrede kan pådra seg i den egenskap som er nevnt i forsikringsbeviset, for eksempel som privatperson, villaeier, huseier, eier av fritidsbåt, lege, entreprenør eller innehaver av industriell bedrift.

Etter hvert har det blitt av særlig betydning å forsikre produktansvaret.

Opp til de forsikringssummer som er fastsatt i forsikringsbeviset, dekker forsikringen det økonomiske ansvar sikrede kan pålegges etter alminnelige rettsregler for skader på personer eller ting som tilhører andre.

Ansvar for misligholdelse av kontrakter er ikke dekket av forsikringen. Derimot dekkes eventuelle saksomkostninger ved nødvendige prosesser ut over forsikringssummene.

For spesielle yrker kan det tegnes ansvarsforsikring mot formuestap tilføyet andre, for eksempel ved forglemmelse, feilskrift og liknende. Dette er særlig aktuelt for advokater, revisorer og formuesforvaltere.

Påbud

Ansvarsforsikring er i visse tilfeller påbudt ved lov, således for luftfartøyer, for motorvogner (trafikkforsikring) og for produsent eller importør av legemidler (legemiddelforsikring).

Innehavere av atomanlegg plikter å tegne og holde ved like forsikring til dekning av ansvar for atomskade (atomskadeforsikring). Ansvarsforsikring inngår som obligatorisk ledd i de kombinerte forsikringer. For forsikring av rederansvar tegnes protection & indemnity-forsikring.

Skadelidte har direkte søksmålsadgang mot forsikringsselskapet, og i tilfeller hvor ansvarsforsikring er pålagt ved lov, som for eksempel trafikkforsikring, kan det være bestemt at forsikringsselskapet skal være direkte og objektivt ansvarlig overfor skadelidte.

Ansvarsforsikring har hatt stor innflytelse på utviklingen av erstatningsretten, blant annet fordi betenkelighetene med å ilegge ansvar reduseres når mulighetene for ansvarsforsikring foreligger.

Dekningsregler

Det er to hoveddekningsregeler i ansvarsforsikring. «Claims made» og «Claims occured»

«Claims made» dekker skade som blir meldt til forsikringsselskapet i løpet av forsikringsåret.

«Claims occured» dekker skader som oppstår i løpet av forsikringsåret, selv om skaden oppdages senere, eller blir meldt senere. Det si etter forsikringsperioden er utløpt.

Ved overgang fra «Claims made» til «Claims occured» vil bedriften risikere at skader som har oppstått i den forrige forsikringsperioden ikke vil være erstatningsmessige under noen av forsikringsavtalen og bedriften vil derfor være selvassurandør for disse skadene (dekke skadene med egne midler). Det er mulig å kjøpe tilleggsdekning som dekker denne risikoen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg