Hvite rose orden, finsk ridderorden, innstiftet av daværende riksforstander, friherre Carl Gustaf Mannerheim 28. jan. 1919, på årsdagen for frihetskrigens utbrudd. Ordenen er inndelt i fem klasser: storkors, kommandører av første og annen klasse, riddere av første og annen klasse. Til ordenen er dessuten knyttet Finlands Vita Ros' Tecken og Finlands Vita Ros' Medalj, begge i to klasser. Storkorsinnehavere kan som en spesiell utmerkelse tildeles ordenens kjede, som også bæres av Finlands president som ordenens stormester. Ordenskorset, som er et hvitemaljert georgskors i gull, bæres i et mørkeblått, vatret bånd. Som belønning for tapperhet i felt kan ordenen tildeles med sverd. Ordenens motto er Isänmaam hyväksi, Til fedrelandets gagn.