Faktaboks

Rune Slagstad
Født
22. februar 1945, Bergen
Virke
Samfunnsforsker
Familie

Foreldre: Nattportier Leiv Slagstad (1907–93) og Frida Jensine Pedersen (1906–67).

Gift 1) 20.4.1977 med professor Siri Erika Gullestad (27.9.1949–), ekteskapet oppløst 1991; 2) 26.10.2006 med advokat Anie Kierulf (3.3.1974–), datter av professor Peter B. Kierulf (1936–) og spesialpedagog Christina Bjercke (1939–).

Rune Slagstad

Rune Slagstad

Av /NTB Scanpix ※.

Rune Slagstad er en norsk samfunnsforsker, professor emeritus og samfunnsdebattant. Hans hovedverk er De nasjonale strateger fra 1998. Det er et stort verk om skifter i nyere norsk historie, og om hvordan noen sentrale fagpersoner og politikere bidro til å skape disse skiftene og til å bygge den norske staten på sine områder. Han har hatt hatt tillitsverv i Sosialistisk Venstreparti.

Karriere

Slagstad var fra 1971 til 1978 forlagsredaktør i Pax Forlag, som fremmet venstreradikalisme i norsk vitenskap, kultur og politikk. Han var også medredaktør av forlagets politiske leksikon, Pax Leksikon, fra 1978 til 1981.

Slagstad ble magister i sosiologi i 1975. Fra 1978 til 1980 var han forskningsstipendiat i sosiologi og fra 1980 til 1983 var han forsker ved Historisk institutt, Universitetet i Oslo. Han ble dr. philos. i 1986.

Ved Universitetsforlaget var han hovedkonsulent fra 1983 til 1985 og sjefredaktør fra 1986 til 1989.

Fra 1989 av var han tilknyttet Institutt for samfunnsforskning. Han ble samme år professor II i rettsteori ved Universitetet i Oslo, en posisjon han hadde til 1992. Fra 1992 til 1995 var han professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og fra 1995 til 1998 var han professor II i sosiologi ved Høgskulen i Volda.

Videre var han professor ved Senter for profesjonsstudier, Høyskolen i Oslo, fra 1999 til 2000 og professor II ved Det teologiske fakultet, UiO, fra 2003 til 2005. I 2006 var han tilbake ved Senter for profesjonsstudier, nå Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), som professor i profesjonenes teori og historie. Her var han til 2013. Da han sa opp stillingen var det i protest mot at ledelsen ikke tok tak i arbeidsmiljøutfordringer ved senteret.

Han har ellers vært redaktør av tidsskriftene Kontrast og Nytt Norsk Tidsskrift fra 1984 til 2009. Siden 2002 har han vært medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Faglig betydning

Slagstads virke var typisk for den akademiske 1968-generasjonen ved å være forankret på venstresiden og ved å ha vært svært Norges-orientert, både tematisk og publiseringsmessig. På 1970- og inn på 1980-tallet var han, spesielt i kraft av sine hyppige avisutspill og sin rolle som medredaktør av Nytt Norsk Tidsskrift, en av Norges ledende offentlige intellektuelle. Hans viktigste inspirasjonskilde var Jürgen Habermas, og da spesielt Habermas' vandring fra marxisme til en mer rettsorientert politisk posisjon. Stilen var typisk konfrontatorisk.

De nasjonale strateger

Slagstads innflytelse på debatten skjedde via offentlige kanaler snarere enn innen akademia. Hans hovedverk, De nasjonale strateger fra 1998, var intet unntak. Boken reviderer Jens Arup Seips tese om at nyere norsk historie kan summeres opp i sentensen «Fra embedsmannsstat til ettpartistat» (der «ettpartistat» står for Arbeiderparti-stat) ved å fremheve Venstre-staten som en viktig mellomliggende periode. Slagstads tilgang er utpreget personfokusert. Han tar for seg en rekke sentrale politiske områder og fremhever hvordan et knippe teknokrater, som gjerne også var politisk aktive, «bygget» stat på sine områder. Boken ble ved utgivelsen bredt debattert og unisont rost, men fant like fullt ikke veien til universitetenes pensumlister. En mulig grunn er at Slagstad la mer vekt på den politiske konteksten boken skulle inngå i, enn på å oppebære en løpende diskusjon med faglitteraturene på feltene han skrev om.

Utvalgte publikasjoner

  • Positivisme, dialektikk, materialisme (red., 1976)
  • Positivisme og vitenskapsteori (1980)
  • Rett og politikk: et liberalt tema med variasjoner (1987)
  • De nasjonale strateger (1998)
  • Kunnskapens hus. Fra Hansteen til Hanseid (2000
  • Rettens ironi (2001)
  • Dannelsens forvandlinger (2003; redaktør sammen med Ove Korsgaard og Lars Løvlie).
  • Profesjonshistorier (2014) redaktør sammen med Jan Messel.

Litteratur

  • Rudeng, Erik, red.: Kunnskapsregimer : debatten om De nasjonale strateger, 1999, isbn 82-530-2141-0
  • Sundbø, Svein: Rune Slagstad : en kronologisk bibliografi over forfatterskapet 1962- 2005, 2005, isbn 82-7965-078-4

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg