Arbeidsretten

Arbeidsretten, særdomstol som etter arbeidstvistloven og tjenestetvistloven avgjør arbeidsrettslige rettstvister, det vil si tvister om tariffavtalers gyldighet, forståelse eller eksistens. Dessuten avgjør retten tvister om brudd på tariffavtaler og krav som grunner seg på tariffavtaler, tvister om erstatning for tariffbrudd, samt tvister om brudd på bestemmelsen i arbeidstvistlovens § 8 om at rettstvister ikke må søkes løst ved streik, lockout eller annen arbeidskamp. Tvister om påstått tariffstridige streiker hører således under Arbeidsretten.

Arbeidsretten ble opprettet i 1915 og trådte i funksjon fra nyttår 1916. Retten består av syv medlemmer som oppnevnes av Kongen i statsråd. Tre av dommerne er fagdommere, mens de fire øvrige er meddommere som blir oppnevnt etter innstilling av arbeidstakernes og arbeidsgivernes store organisasjoner, blant annet Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon. Det er en rekke varamedlemmer som er innstilt av ulike organisasjoner. Ved behandlingen av den enkelte sak tilkalles gjerne varamedlemmer slik at det tilstrebes en sammenheng mellom partsstillingen i saken og meddommernes organisasjonsbakgrunn.

Arbeidsrettens avgjørelser kan med noen meget få unntak ikke påankes. Prosessordningen for Arbeidsretten følger av arbeidstvistloven av 27. januar 2012, som erstattet den eldre arbeidstvistloven av 1927, som igjen avløste den første arbeidstvistloven av 1915. Noen særregler for statlig sektor står i tjenestetvistloven av 18. juli 1958.

Arbeidsretten behandler ikke tvister om ulovlig oppsigelse, avskjed og andre tvister om brudd på arbeidsmiljøloven. Slike tvister behandles av de alminnelige domstoler. Etter den tidligere arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 ble Arbeidsretten riktignok gjort til ankeinstans i slike tvister, men ved lovendring av 5. juni 1981 ble denne prosessordningen opphevet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg