Storkors, vanlig betegnelse på høyeste grad eller klasse av en orden. Insigniene er ordenstegnet, gjerne korsformet, båret ved hoften i bredt ordensbånd over skulderen (oftest) fra høyre til venstre, og ordensstjerne (krasjan) på brystets venstre side. Storkors kan også tildeles med ordenskjede, som bæres om halsen.