Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har overordnet hovedansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler og lovarbeid.

Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet er Justis- og beredskapsminister. Etter ekstraordinært statsråd 16. desember 2015, er Sylvi Listhaug utnevnt som asyl- og integreringsminister.

Justisdepartementet består av ni avdelinger: Plan- og administrasjonsavdelingen, Kriminalomsorgsavdelingen, Lovavdelingen, Polaravdelingen, Politiavdelingen, Rednings- og beredskapsavdelingen, Innvandringsavdelingen, Avdeling for krisehåndtering og sikkerhet, og Sivilavdelingen. I tillegg er det en kommunikasjonsenhet og Internasjonalt sekretariat. 

Under Justis- og beredskapsdepartementet sorterer Direktoratet for nødkommunikasjon, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Konfliktrådene, Kontoret for voldsoffererstatning, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Kriminalomsorgsdirektoratet, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Statens sivilrettsforvaltning, Sysselmannen på Svalbard, Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemda (UNE). 

Justis- og politidepartementet ble opprettet ved kgl. kunngjøring av 17. november 1818 og 1. januar 2012 skiftet det navn til Justis- og beredskapsdepartementet. Under Justisdepartementet ble lagt den vesentligste del av de saker som tidligere hadde hørt under annet og tredje departement. I 1876 ble Fengselsstyret opprettet som egen avdeling. I 1885 ble det opprettet et lovkontor, som 1899 ble utvidet til en lovavdeling, og i 1945 en politiavdeling. I 1996 fikk departementet en domstolsavdeling.

I senere år har flere av departementets oppgaver blitt overlatt andre instanser. Den tidligere Utlendingsavdelingen ble i 2001 omorganisert til en frittstående utlendingsnemnd, og Politiavdelingen er redusert i forbindelse med opprettelse av det nye Politidirektoratet.

I 2010 ble det politiske ansvaret for innvandrings- og asylsaker overført fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) til Justisdepartementet. 

Oversikt over statsråder i Justis- og beredskapsdepartementet finnes i tabellen Norge - Statsråder.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.