Den europeiske menneskerettskommisjon, ble opprettet av Europarådet for å granske klager over brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon av 4. nov. 1950. I 1998 ble kommisjonen inkorporert i Den europeiske menneskerettsdomstolen.