proposisjon

Artikkelstart

Proposisjon er forslag til vedtak av Stortinget som regjeringen (Kongen i statsråd) legger fram for Stortinget.

Faktaboks

Uttale
proposisjˈon
Etymologi
av latin propositio, ‘forslag’

Det skilles mellom lovvedtak og stortingsvedtak.

  • Proposisjon til Stortinget (lovvedtak), forkortet Prop. L, inneholder forslag til lovvedtak.

Eksempel: Prop. 130 L (2018–2019) – Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  • Proposisjon til Stortinget (stortingsvedtak), forkortet Prop. S, inneholder alle andre forslag.

Eksempel: Prop. 121 S (2018–2019) – Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024)

Behandlingsmåte

Bestemmelser om behandlingsmåten for kongelige proposisjoner og meldinger står i Stortingets forretningsorden.

Proposisjon og melding

Forskjellig fra proposisjon er melding til Stortinget (meld. St.), tidligere kalt Stortingsmelding, der regjeringen bare gir en redegjørelse eller underretning.

Historikk

Stortinget var fram til høsten 2009 delt i to avdelinger, Odelstinget og Lagtinget. Lovvedtak ble truffet først i Odelstinget og deretter i Lagtinget, mens andre vedtak, for eksempel om statsbudsjettet, ble truffet av det samlede Stortinget.

  • Forlagene til lovvedtak ble kalt Odelstingsproposisjoner (Ot.prp.)
  • Andre forslag til vedtak ble kalt Stortingsproposisjoner (St.prp.)

Etter stortingsvalget i 2009 ble delingen av Stortinget i Odelsting og Lagting opphevet, og alle proposisjoner behandles nå samlet av Stortinget.

Det som tidligere ble kalt Odelstingsproposisjon, kalles nå Proposisjon til Stortinget (lovvedtak) (Prop. L), mens de tidligere Stortingsproposisjoner kalles Proposisjon til Stortinget (stortingsvedtak) (Prop. S).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg