Byrett, inntil 1. januar 2002 den domstol som byene pådømte straffesaker og sivile saker i første instans. I enkelte mindre byer og der domstolen ikke var lokalisert til en by, ble domstolen i første instans betegnet herredsrett. Alle by- og herredsrettene skiftet navn til tingretter i 2002. Se tingrett.