Motstandskampen i Norge er en samlebetegnelse på den sivile og militære kampen mot det nazistiske okkupasjonsregimet i Norge under andre verdenskrig. Den norske motstandsbevegelsen, ofte omtalt som hjemmefronten, forsøkte på forskjellige måter å undergrave det nazistiske okkupasjonsregimet som Hitler-Tyskland opprettet 25. september 1940. Okkupasjonsstyret ble etablert vel tre måneder etter Norges militære kapitulasjon og regjeringens flukt i juni. Hele artikkelen

Ny artikkel