Kvitbergvatnet, vann i Saltdal kommune, Nordland, på vestsiden av Saltdalen; 1,4 km2, 454 m o.h. Fra vannet renner Russåga østover og munner i Saltdalselva rettsør for Russånes. Kvitbergvatnet er et viktig våtmarksområde, hekke- og rasteplass for mange fugler. Området er vernet gjennom Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan landskapsvernområde.