Saltdal er en kommune i Nordland fylke. Kommunen ligger rundt Saltdalsfjorden, som utgjør den innerste delen av Skjerstadfjorden, og inkluderer Saltdalen med Saltdalselva innenfor. Kommunen strekker seg sørover til vannskillet mot Ranelva ved Stødi på Saltfjellet. I øst omfatter kommunen fjelltraktene inn til grensen mot Sverige, og i dette området skjærer Evenesdalen og Junkerdalen seg østover fra Saltdalen. Hele artikkelen

Ny artikkel