Rognan, tettsted og administrasjonssenter i Saltdal kommune, Nordland, ved botnen av Saltdalsfjorden, Skjerstadfjordens innerste arm. Rognan har sagbruk, betongvarefabrikk, plastvareindustri og verkstedindustri, bl.a. kabelproduksjon (Nexans). Båtbyggertradisjoner fra ca. år 1000. Videregående skole. Nordlandsbanen har stasjon ved Rognan. Fra 1993 går E 6 utenom tettstedet. 1979 brant store deler av Rognan ned og nytt «sentrum» ble innviet 1986 med en særpreget byggeskikk. Like øst for tettstedet går «Blodveien», bygd av jugoslaviske krigsfanger under den annen verdenskrig. Ved Saltdal bygdetun like øst for tettstedet finnes et eget «Blodveimuseum» etablert 1995. I Botn 5 km øst for Rognan er en jugoslavisk krigskirkegård med 1637 gravlagte, likeledes en tysk krigskirkegård med minneplater over i alt 4370 tyskere som falt i Nord-Norge under krigen.