Turisthotell, hotell som har til hovedhensikt å betjene turisttrafikk. Turisthotell og høyfjellshotell var betegnelser som etter hotelloven av 1983 kunne brukes av hoteller som oppfylte særlige krav til utstyr og drift. Dette var knyttet til skjenkebevilling, som ble innvilget av Sosial- og helsedepartementet. Hotelldrift krever fra 1998 serveringsbevilling, som gis av kommunen (i henhold til serveringsloven av 13. juni 1997).