Ranelva

Ranelva, elv i Nordland, etter Vefsna fylkets største elv både med hensyn til lengde (130 km) og nedbørfelt (3847 km2). Ranelvas øverste kilder er i traktene omkring Jållektjåkka i Sverige og renner inn i Norge i Svangstjønna (860 moh.). Herfra renner Svangsbekken nordvestover ned i dalen ved Stødi stasjon, like sør for vannskillet mellom Rana og Saltdal, og løper her sammen med en rekke andre bekker fra de omliggende fjelltraktene og danner Gubbeltåga. Sør for Bolna stasjon munner Gubbeltåga ut i Randalselva, som også har kilder i Sverige.

Randalselva opptar så Virvassåga fra sør og dreier mot nordvest og renner gjennom Dunderlandsdalen; nedenfor elvemøtet heter elva Ranelva. Ranelva opptar Bjøllåga og Stormdalsåga (se Stormdalen) fra nord, henholdsvis like ovenfor og like nedenfor Hjartåsen stasjon. Rett sør for Mo i Rana lufthavn, Røssvoll tar Ranelva opp Langvassåga fra Langvatnet (44–41 moh., 27,7 km2) fra nord og deretter Plura og Tverråga fra sør og faller i sjøen ved Mo i Rana.

Ranavassdraget fører laks, men siden slutten av 1970-tallet har vassdraget tidvis vært smittet avparasitten Gyrodactylus Salaris på tross av flere behandlinger med rotenon. Parasitten er påvist så sent som 2014; likevel ble det dette året tatt fangster på i alt 3083 kg, hvorav 2682 kg laks.

Kraftutbygging

I Ranavassdraget er det per 2016 utbygd i alt 28 vannkraftverk med en samlet maskininstallasjon på 698 MW og en midlere årsproduksjon på 2919 GWh. Største enkeltverk er Rana kraftstasjon (500 MW, 2184 GWh) som utnytter vann fra øvre deler av Ranelva over et nivå på ca. 500 moh. Et annet større verk er Langvatn kraftstasjon (90 MW, 306 GWh) med inntaksmagasin i Langvatnet; dette utnytter fallet fra Langvatnet til fjorden (43 m). Til Langvatnet er overført vann fra Ranelva ved hjelp av en forholdsvis lav demning på toppen av Reinforsen.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg