Ranelva

Artikkelstart

Ranelva er en elv i Nordland, etter Vefsna fylkets største elv både med hensyn til lengde (130 kilometer) og nedbørfelt (3847 kvadratkilometer).

Ranelvas øverste kilder er i traktene omkring Jållektjåkka i Sverige og renner inn i Norge i Svangstjønna (860 meter over havet). Herfra renner Svangsbekken nordvestover ned i dalen ved Stødi stasjon, like sør for vannskillet mellom Rana og Saltdal. Her løper den sammen med en rekke andre bekker fra de omliggende fjelltraktene og danner Gubbeltåga. Sør for Bolna stasjon munner Gubbeltåga ut i Randalselva, som også har kilder i Sverige.

Randalselva opptar så Virvassåga fra sør, dreier mot nordvest og renner gjennom Dunderlandsdalen; nedenfor elvemøtet heter elva Ranelva. Ranelva opptar Bjøllåga og Stormdalsåga (se Stormdalen) fra nord, henholdsvis like ovenfor og like nedenfor Hjartåsen stasjon. Rett sør for Mo i Rana lufthavn, Røssvoll tar Ranelva opp Langvassåga fra Langvatnet (44–41 meter over havet, 27,7 kvadratkilometer) fra nord og deretter Plura og Tverråga fra sør og faller i sjøen ved Mo i Rana.

Ranavassdraget fører laks, men siden slutten av 1970-tallet har vassdraget tidvis vært smittet av parasitten Gyrodactylus Salaris på tross av flere behandlinger med rotenon. Parasitten er påvist så sent som 2014; likevel ble det dette året tatt fangster på i alt 3083 kilogram, hvorav 2682 kilogram laks. Fangstene er imidlertid senere gått sterkt tilbake og utgjorde i 2018 i alt 881 kilogram hvorav 839 kilogram laks; i 2019 var elva stengt for fiske.

Kraftutbygging

I Ranavassdraget er det per 2019 utbygd i alt 29 vannkraftverk med en samlet maskininstallasjon på 699 megawatt (MW) og en midlere årsproduksjon på 2923 gigawattimer (GWh). Største enkeltverk er Rana kraftstasjon (500 MW, 2184 GWh) som utnytter vann fra øvre deler av Ranelva over et nivå på vel 500 meter over havet. Et annet større verk er Langvatn kraftstasjon (90 MW, 306 GWh) med inntaksmagasin i Langvatnet; dette utnytter fallet fra Langvatnet til fjorden (43 meter). Til Langvatnet er overført vann fra Ranelva ved hjelp av en forholdsvis lav demning på toppen av Reinforsen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg