Storjord, grend i Saltdal kommune, Nordland, ved Junkerdalens munning i Saltdalen. Her tar mellomriksveien gjennom Junkerdalen til Sverige (Rv. 77) av fra E 6. Saltdal Turistsenter; campingplass.