krigsgraver

Krigsgraver, graver for falne i krig. I henhold til 1. Genèvekonvensjon av 12. august 1949 skal etter en utkjempet kamp den som beholder slagmarken, avsøke kampområdet og samle inn døde, både egne og fiender. De døde skal identifiseres og registreres, og begraves snarest mulig. Det skal sørges for at de får en verdig begravelse, at deres graver blir respektert og alltid kan finnes igjen. Graven skal være merket med den dødes nummer, navn og årsklasse. Begravelsen skal om mulig skje individuelt, med mindre forholdene gjør fellesgraver tvingende nødvendig. Der det er anledning til det, skjer begravelsen på sivil kirkegård med geistlig betjening. Er tallet av falne stort, samles likene på høvelige steder og begraves der. Slik oppstår egne krigskirkegårder.

Angående fremgangsmåten ved krigsfangers død er det fastsatt detaljerte bestemmelser i 3. Genève-konvensjon av 12. august 1949. De er stort sett i overensstemmelse med de forannevnte prinsipper. Begravelse skal om mulig skje overensstemmende med ritualet for den trosbekjennelse de tilhører. Krigsfanger som hører til samme stat, bør begraves på samme sted. Senere flytning skal registreres.

Norge

De norske falne under krigen 1940 er begravd på de ordinære kirkegårder, en del falne i Nord-Norge, vesentlig fra panserskipene, på krigskirkegård i Narvik.

Man regner med at ca. 12 000 russiske krigsfanger og tvangsarbeidere døde i Norge under den annen verdenskrig. Tyskerne begravde dem i store fellesgraver uten å identifisere dem. Alle russiske krigsfanger i Oslo-området ble flyttet til en kirkegård i Oslo. I de tre nordligste fylker er de russiske krigsgravene flyttet til Tjøtta i et antall av ca. 9000. På Rognan er ca. 2000 jugoslaver gravlagt.

De tyske krigsgravene i Norge ble for en stor del samlet på Ekeberg (Oslo) på en æreskirkegård. Disse gravene ble etter krigen flyttet til Alfaset. Tyske krigsgraver er for øvrig konsentrert i Rognan, Narvik, Bergen, Stavanger m.fl. steder. Antall tyskere gravlagt i Norge er ca. 12 900.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg