Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Saltdal, kommune i Nordland fylke, omkring indre del av Skjerstadfjorden og strekker seg sørover til Saltfjellet. Grenser i nord til Fauske, i vest til Bodø og Beiarn, i sør til Rana og i øst til Sverige.

Natur

Sør for Nordre Bjøllåvatnet–Junkerdalen består berggrunnen av grunnfjell (Nasafjellvinduet), hovedsakelig granitt og granittisk gneis. Den nordlige delen består av omdannede kaledonske bergarter; glimmerskifer o.l. øst for Saltdalen, bånd av kalkstein og marmor vest for dalen. Her er det flere steder kalksteinsgrotter, og særlig er Jarbrudalen kjent. Rusåga renner her lange strekninger under jorden, og har Norges lengste uregulerte underjordiske løp. Saltdal består i stor grad av fjellområder preget av avrundede og rolige former. Enkelte steder finnes mindre isbreer. Høyeste topper er Nordsaulo (Nuorttasávllo, 1768 moh.) (på grensen til Sverige) og Ølfjellet (Ørfjellet, 1751 moh.). Gjennom fjellpartiene skjærer det nord–sørgående dalføret Saltdalen–Lønsdalen seg, og møter ved Storjord Junkerdalen, som kommer fra øst. På slutten av siste istid gikk havet helt inn til Storjord (ca. 125 moh.), og på de mektige sand- og grusavsetningene trives furua godt. Saltdalen er her flat og vid, mens ovenfor Storjord fortsetter Lønsdalen trang og bratt før den vider seg ut mot Saltfjellet. Her er en rekke kvartærgeologiske avsetninger (bresjøavsetninger, morener m.m.).

Deler av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ligger lengst sørvest i kommunen. Junkerdalen nasjonalpark strekker seg fra Junkerdalen i sør til fjellene sør for Sulitjelma i Fauske kommune i nord. Junkerdalselva som grenser opp mot nasjonalparken i sørvest, er vernet som naturreservat. Et 13 km2 stort område ved E 6 sør for Semska er fredet som naturreservat pga. fuglelivet. Gåsvatnan, Østerdalen og deler av Saltfjellet er vernet som landskapsvernområder.

Bosetning

Bosetningen er konsentrert til dalbunnene, særlig nedre del av Saltdalen mellom tettstedene Rognan (administrasjonssenter) ved botnen av Saltdalsfjorden, Skjerstadfjordens innerste del, og Røkland, 15 km ovenfor fjordbotnen, hhv. 2499 og 467 innb. (2005). Etter at folketallet gikk tilbake 1950–70, hadde Saltdal en kraftig vekst frem til midten av 1980-årene, hovedsakelig i Rognan-området. Etter en stabil periode gikk folketallet 1996–2006 tilbake med 6,5 % mot 2,0 % i fylket som helhet.

Næringsliv

Saltdal er en god jordbruksbygd. Jordbruket drives langs de flate dalbunnene og dels langs fjorden. De fleste brukene er små, og mange har inntekter utenom gårdsdriften. Arealene brukes hovedsakelig til produksjon av fôr, samt noe potetdyrking. Husdyrhold (ku og sau) er viktigst. Saltdal er en av de få skogsbygdene nord for Saltfjellet. Både furu og bjørk utnyttes og gir råstoff for industriell bearbeiding. Båtbyggertradisjonene er gamle, og det var tidligere betydelig båtbygging på Rognan. Her finnes også bl.a. planteskole, trevareindustri, plastindustri, betongvarefabrikk m.m. Største industribedrift er Nexans (produksjon av telekabler).

Saltdal er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 26gigawattimer (GWh) per 2016. Det er tre kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 39 meter. Balvatnet er regulert og utnyttes i kraftverk ved Sulitjelma. I Saltdal er Dragefossen i en bielv til Saltdalselva utbygd.

Samferdsel

Saltdal har gode kommunikasjoner. Nordlandsbanen (med stasjonene Rognan, Røkland og Lønsdal) og E 6 følger Saltdalen gjennom kommunen. Fra Storjord går Rv. 77 (Graddisveien) gjennom Junkerdalen og videre til Arjeplog i Sverige. Fra Medby like sør for Rognan går Rv. 812 over fjellet til Skjerstad og videre til kystriksveien (Rv. 17), samt til Beiarn.

Offentlige institusjoner

Rognan har videregående skole og Røkland har hjelpepleierskole (Vensmoen).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Saltdal hører til Nordland politidistrikt, Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Salten regionråd sammen med BeiarnBodøFauskeGildeskålHamarøyMeløySteigen og Sørfold.

Saltdal kommune tilsvarer de to soknene Saltdal og Øvre Saltdal i Salten prosti (Sør-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Saltdal til Salten fogderi i Nordlands amt.

Delområder og grunnkretser i Saltdal

For statistiske formål er Saltdal kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 25 grunnkretser:

  • Nedre Saltdal: Vik, Os, Saltnes, Fiskvågmo, Rognan sentrum, Høgbakken, Bakken, Langset, Setså, Saksenvik, Ballvatn, Nestby, Medby, Sundby, Drageid
  • Øvre Saltdal: Pothus, Evenesdal, Junkerdal, Kjemåga, Bleiknes, Rusånes, Storalm, Røkland, Kvæle, Saltfjell

Historikk og kultur

Ved Botn like øst for Rognan ligger en krigskirkegård hvor jugoslaviske krigsfanger og tyske soldater er begravd. Krigsfangene arbeidet på veien som senere ble kalt Blodveien; eget Blodveimuseum. Saltdal bygdetun like øst for Rognan med en rekke bygninger og utstillinger.

Saltdals fjellterreng benyttes mye til turer både sommer og vinter. Flere merkede stier med ubetjente turisthytter. På Lønsdal ligger et høyfjellshotell. I Junkerdalen et turistsenter og fjellstue (Graddis). På Storjord et moderne turistsenter og Nordland nasjonalparksenter (åpnet 2005). Kommunen har stor gjennomgangstrafikk og en rekke overnattingsmuligheter, både i kommunesenteret og ellers i kommunen. Saltdalselva er fylkets beste lakseelv etter oppfisket kvantum (2005).

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1988) har en gull rognekvist mot en rød bakgrunn; symboliserer natur, dessuten er rognen vanlig i kommunen.

Navnet kommer muligens av norrønt salpt, salftr, her i betydning 'strøm, foss', jf. Saltstraumen.

Anbefalt litteratur

  • Edvardsen, Hans: Saltdals historie, 1951, Finn boken
  • Hutchinson, Alan: Saltdal : gård og slekt, 2000-, 3 b., isbn 82-995625-0-3,Finn boken

Anbefalt lenke

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.