Saltdal

Faktaboks

Landareal
2 084 km²
Innbyggertall
4 657
Administrasjonssenter
Rognan
Fylke
Nordland
Innbyggernavn
saltdaling
Målform
bokmål
Kommunenummer
1840
Høyeste fjell
Nordre Saulo, Nuorttasávllo (1768 moh.)

Kommunevåpen

Saltdal. Evenesdalen, sett fra Sandbakken mot Satertind (1623 moh.). Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Saltdal, kommune i Nordland fylke, omkring Saltdalsfjorden, innerste del av Skjerstadfjorden, og Saltdalen med Saltdalselva innenfor. Kommunen strekker seg sørover til vannskilet mot Ranelva ved Stødi på Saltfjellet. I øst omfatter kommunen fjelltraktene inn til grensen mot Sverige; i dette området skjærer Evenesdalen og Junkerdalen seg østover fra Saltdalen.

Saltdal ble opprettet som kommune 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyre. Siden har kommunen, som den eneste i Nordland, hatt uendrete grenser. Saltdal grenser i sør til Rana, i vest til Bodø og Beiarn, i nord til Fauske og i øst til Sverige.

Natur

Fra Tjoarvve, nær grensa til Junkerdal nasjonalpark.
Av /Statskog.
Lisens: CC BY NC 2.0

Berggrunnen i Saltdal hører til den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese). Sør for Nordre Bjøllåvatnet–Junkerdalen er berggrunnen av grunnfjellsalder, omdannet i kaledonsk tid og senere blottlagt (Nasafjellvinduet), hovedsakelig granitt og granittisk gneis. Nord for dette består berggrunnen av omdannede bergarter fra den kaledonske foldesonen, blant annet glimmerskifer og fyllitt øst for Saltdalen og kalkholdige bergarter som marmor og kalksilikatskifer vest for dalen. Her er det flere steder kalksteinsgrotter, og særlig er Jarbrudalen kjent. Rusåga, bielv til Saltdalselva fra vest, renner her lange strekninger under jorden, og har Norges lengste uregulerte underjordiske løp.

Saltdal består i stor grad av fjellområder preget av avrundede og rolige former. Enkelte steder finnes mindre isbreer. Høyeste topper er Nordsaulo (Nuorttasávllo, 1768 moh.) (på grensen til Sverige) og Ølfjellet (Ørfjellet, 1751 moh.). Gjennom fjellpartiene skjærer det nord–sørgående dalføret Saltdalen–Lønsdalen seg; ved Storjord skjærer Junkerdalen seg inn mot øst. På slutten av siste istid gikk havet helt inn til Storjord (ca. 125 moh.), og på de mektige sand- og grusavsetningene trives furua godt. Saltdalen er her flat og vid, mens ovenfor Storjord fortsetter Lønsdalen trang og bratt før den vider seg ut mot Saltfjellet. Her er en rekke kvartærgeologiske avsetninger (bresjøavsetninger, morener m.m.).

Deler av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ligger lengst sørvest i kommunen. Junkerdalen nasjonalpark strekker seg fra Junkerdalen i sør til fjellene sør for Sulitjelma i Fauske kommune i nord. Junkerdalselva som grenser opp mot nasjonalparken i sørvest, er vernet som naturreservat. Et 13 km2 stort område ved E 6 sør for Semska er fredet som naturreservat på grunn av fuglelivet. Gåsvatnan, Østerdalen og deler av Saltfjellet er vernet som landskapsvernområder.

Bosetning

Bosetningen er i stor grad konsentrert nedre del av Saltdalen mellom kommunesenteret Rognan ved botnen av Saltdalsfjorden, Skjerstadfjordens innerste del, og tettbebyggelsen Røkland, 15 km ovenfor fjordbotnen. Her bor 80 prosent av kommunens befolkning (2016). Resten av kommunens befolkning fordeler seg med åtte prosent både i øvre del av Saltdalen og ved Saltdalsfjorden og til sammen fire prosent i Evenesdalen og Junkerdalen.

Rognan er kommunens eneste tettsted med 2651 innbyggere 2015. Dette gir kommunen en tettstedsandel på 55 prosent mot 71 prosent i fylket som helhet.

Folketallet i Saltdal gikk tilbake fra krigens slutt frem til rundt 1970 da nedgangen ble avløst av en vekstperiode som varte til midten av 1980-tallet. Siden har folketallet stort sett gått tilbake, men det lå 2016 likevel 2 prosent høyere enn i 1946 (4700 mot 4586 innbyggere). I tiårsperioden 2006-16 hadde kommunen en nedgang i befolkningen med gjennomsnittlig 0,1 prosent årlig mot en vekst på 0,2 prosent årlig i fylket som helhet.

Næringsliv

Saltdal er en god jordbruksbygd, ikke minst på grunn av de betydelige jordbruksarealene på den flate dalbunnen i Saltdalen, til dels også i deler av Evenesdalen og Junkerdalen, samt stedvis langs fjorden. De fleste brukene er små, og mange har inntekter utenom gårdsdriften. Arealene brukes hovedsakelig til produksjon av fôr, samt noe potetdyrking. Husdyrhold (ku og sau) er viktigst. Selv om Saltdal har en del skog, er avvirkningen relativt beskjeden. I alt er tre prosent av arbeidsplassene i Saltdal i primærnæringene mot 5 prosent i hele fylket (2016).

Industrien er betydelig, og 2014 hadde næringen 17 prosent av arbeidsplassene i Saltdal, 27 prosent inkludert bygge. og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Dominerende bransje er verkstedindustri med 59 prosent av industriens sysselsetting (2014), det aller meste i hjørnesteinsbedriften Nexans Norway AS i Rognan (produksjon av kabler). Ellers noe trelast-, trevare- og møbelindustri og gummi-, plast- og mineralsk industri med henholdsvis 34 og 4 prosent av de sysselatte i industrien. Båtbyggertradisjonene er gamle, og det var tidligere betydelig båtbygging på Rognan; i dag er bare en virksomhet igjen.

I Saltdal er det utbygd tre vannkraftverk, to ved Saltdalsfjorden (Dversetelva og Saksenvik) og ett i en bielv til Saltdalselva (Dragefossen). I alt har disse verkene en maskininstallasjon på 9,5 MW og en midlere årsproduksjon på 25,7 GWh. I tillegg er Balvatnet regulert og utnyttet i et kraftverk ved Sulitjelma.

Av Saltdals yrkestakere har 21 prosent arbeid utenfor kommunen, hvorav åtte prosent i Fauske og seks prosent i Bodø.

Samferdsel

E6 og Nordlandsbanen ved Setså nord for Rognan.

Av /Bahnbilder.
Lisens: CC BY NC SA 2.0

Saltdal har gode kommunikasjoner. Nordlandsbanen, som har tre stasjoner i kommunen (Rognan, Røkland og Lønsdal), følger Saltdalen; det samme gjør E 6. Fra Storjord på E6 går Rv. 77 (Graddisveien) gjennom Junkerdalen og videre til Arjeplog i Sverige. Fra Medby like sør for Rognan går Fv. 812 over fjellet til Skjerstad og videre til Fv. 17 ("Kystriksveien i Nordland") sør for Saltstraumen, likeledes til Beiarn (Fv. 813).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Saltdal utgjør et lensmannsdistrikt og hører til Nordland politidistrikt, Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Kommunen er med i regionrådet Salten regionråd sammen med Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Steigen og Sørfold. Saltdal kommune svarer til soknene Saltdal og Øvre Saltdal i Salten prosti, Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Saltdal til Salten fogderi i Nordlands amt.

Rognan har videregående skole og Røkland har hjelpepleierskole (Vensmoen).

Historikk og kultur

Ved Botn like øst for Rognan ligger en krigskirkegård hvor jugoslaviske krigsfanger og tyske soldater er begravd. Krigsfangene arbeidet på veien som senere ble kalt Blodveien; eget Blodveimuseum. Saltdal bygdetun like øst for Rognan har en rekke bygninger og jevnlige utstillinger.

Saltdals fjellterreng benyttes mye til turer både sommer og vinter. Flere merkede stier med ubetjente turisthytter. På Lønsdal ligger et høyfjellshotell. I Junkerdalen et turistsenter og fjellstue (Graddis). På Storjord et moderne turistsenter og Nordland nasjonalparksenter (åpnet 2005). Kommunen har stor gjennomgangstrafikk og en rekke overnattingsmuligheter, både i kommunesenteret og ellers i kommunen. Saltdalselva er fylkets beste lakseelv etter oppfisket kvantum (2014).

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1988) har en gull rognekvist mot en rød bakgrunn; symboliserer natur, dessuten er rognen vanlig i kommunen.

Navnet kommer muligens av norrønt salpt, salftr, her i betydning ‘strøm, foss’, jf. Saltstraumen; se ellers Salten.

Litteratur

  • Edvardsen, Hans: Saltdals historie, 1951, Finn boken

  • Hutchinson, Alan: Saltdal : gård og slekt, 2000-, 3 b., isbn 82-995625-0-3,Finn boken

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg