Nordre Saulo, fjell i Saltdal kommune, Nordland, ved riksgrensen mot Sverige, lengst nord i kommunen. Høyeste topp på norsk side, 1768 moh., er også høyeste topp i Saltdal.