Fyllitt er en bergart som har oppstått ved omdannelse eller metamorfose av leirskifer. Den ligner på glimmerskifer, men er ikke så sterkt omvandlet som denne; de nydannede mineralkornene er mikroskopiske. Fyllitt består hovedsakelig av muskovitt, kloritt og kvarts. Skiller seg fra leirskifer ved fløyelsaktig glans og større seighet. Brukes til takskifer når den har en plan og jevn skifrighet. Fyllitt er meget utbredt i Norge; de fleste forekomster er av ordovicisk alder, men alderen er vanskelig å bestemme.