Salten og Lofoten tingrett, tingrett opprettet med domstolsreformen av 10. desember 2020 ved sammenslåing av tidligere Lofoten tingrett og Salten tingrett. Salten og Lofoten tingrett trådte i funksjon 26. april 2021, hører under Hålogaland lagdømme og har rettssteder i Bodø og Svolvær.