Bresjø er et brevann eller en innsjø som er dannet av smeltevann fra en isbre. Bresjøer har som regel en grønnaktig farge på grunn av oppmalte bergartsfragmenter (steinmel). En isbre som trekker seg tilbake etterlater ofte is, særlig i forsenkninger i terrenget. Når isen smelter, kan det dannes innsjøer i disse forsenkningene, se bredemt sjø.