Hålogaland lagmannsrett

Artikkelstart

Hålogaland lagmannsrett er en domstol som ble opprettet i 1890 med sete i Tromsø. Den er en av Norges seks lagmannsretter. Området hvor domstolen har domsmyndighet, kalles Hålogaland lagdømme. Området tilsvarer Nordland fylke og Troms og Finnmark fylke. Hålogaland lagmannsrett har navn etter Hålogaland, som var middelalderens navn på Nord-Norge sør for Finnmark, og som skal ha hatt et eget lagting i Vågan.

Hålogaland lagmannsretts plass i rettssystemet

De alminnelige domstolene i Norge er delt i tre nivåer: tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Avgjørelser på ett nivå kan ankes til neste nivå. I tillegg finnes særdomstoler, som jordskifterettene og Arbeidsretten. Trygderetten er et domstolslignende forvaltningsorgan.

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet, både i sivile saker og straffesaker. Hålogaland lagmannsrett er også ankeinstans for jordskifterettene i området. I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Dessuten behandler lagmannsretten overskjønn.

Hålogaland lagmannsrett har (våren 2021) 16 faste lagdommere, hvorav en jordskiftelagdommer. Lagmannsretten har dessuten knyttet til seg et antall ekstraordinære lagdommere. Disse er dommere som er gått av med pensjon, men som kan gjøre tjeneste til de fyller 73 år. Domstolen ledes siden 2017 av førstelagmann Monica Hansen Nylund.

Tre lagsogn

Hålogaland lagdømme omfatter tre lagsogn (rettskretser):

Lagsognet Nordland omfatter Nordland fylke og de sørligste delene av tidligere Troms fylke, med Helgeland tingrett, Midtre Hålogaland tingrett og Salten og Lofoten tingrett.

Lagsognet Romsa/Troms omfatter de nordre og midtre delene av tidligere Troms fylke unntatt Kvænangen kommune, med Nord-Troms og Senja tingrett, som også Svalbard og Jan Mayen hører under.

Lagsognet Finnmárku/Finnmark omfatter tidligere Finnmark fylke samt Kvænangen kommune i tidligere Troms fylke, med Vestre Finnmark tingrett og Sis- ja Nuorta-Finnmárkku diggegoddi/Indre og Østre Finnmark tingrett.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg