Hålogaland lagmannsrett

Hålogaland lagmannsrett er en domstol som er en av Norges seks lagmannsretter. Domstolen har sete i Tromsø. Området hvor domstolen har domsmyndighet, kalles Hålogaland lagdømme.

Hålogaland lagdømme omfatter tre lagsogn (rettskretser):

  • Nordland lagsogn (omfatter Brønnøy tingrett, Alstahaug tingrett, Rana tingrett, Salten tingrett, Lofoten tingrett, Vesterålen tingrett og Ofoten tingrett)
  • Troms lagsogn (omfatter Trondenes tingrett, Senja tingrett og Davvi-Romssa diggegoddi/Nord-Troms tingrett, som også Svalbard og Jan Mayen hører under)
  • Finnmark lagsogn (omfatter Alta tingrett, Hammerfest tingrett, Sis-Finnmárkku diggegoddi/Indre Finnmark tingrett og Øst-Finnmark tingrett)

Hålogaland lagmannsrett har (våren 2020) 17 faste dommere. Domstolen ledes siden 2017 av førstelagmann Monica Hansen Nylund.

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet både i sivile saker og straffesaker. Den er også ankeinstans for jordskifterettene i Hålogaland jordskiftedømme, samt for visse avgjørelser truffet av jordskifteoverretten. I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Dessuten behandler lagmannsretten overskjønn.

Hålogaland lagmannsrett har navn etter Hålogaland, som var middelalderens navn på Nord-Norge sør for Finnmark, og som skal ha hatt et eget lagting i Vågan.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg