jernalderen

Våpen i jern fra rundt år 900 evt. Et spydhode, en stigbøyle og to sverdhåndtak. Nationalmuseet i København.

Jernalder (jernvåpen)
Av /Kunnskapsforlaget/NTB Scanpix ※.

Jernredskaper fra merovingertiden (cirka år 600–800 evt.) funnet i Norge.

Jernalder (jernredskaper)
Av /※.

Den rekonstruerte jernaldergården på Ullandhaug ved Stavanger viser tre langhus; 10, 35 og 50 meter lange. I den ene enden var det fjøs. Alle boligrommene hadde ildsted i midten, og langs veggene var det paller til å sitte og ligge på. Husene var grindbygde med innvendige parvise stolper bundet sammen av beter og åser. Taket hvilte på åsene og de innvendige treveggene.

Jernalder (Ullandhaug)
Av /Kunnskapsforlaget/NTB Scanpix ※.

Rester av et trehjul med jernfelg fra 200–100-tallet fvt, funnet på høyden Montjuic i Barcelona, Spania. Historisk museum – Barcelona.

Jernalder (trehjul)
Av /Kunnskapsforlaget/NTB Scanpix ※.

Relieff i hamret sølv fra Gundestrupkjelen, funnet i Gundestrup mose på Jylland i 1891. Kjelen regnes som et keltisk arbeid fra førromersk jernalder. Relieffet viser den keltiske guden Cernunnes med hjortehorn. I tidlig jernalder var Danmark under sterk innflytelse fra keltisk kultur.

Jernalder (relieff)
Av /Kunnskapsforlaget/NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Jernalderen er den yngste av de forhistoriske periodene. Perioden karakteriseres ved at jern i stor utstrekning ble nyttet til våpen og redskap. Jernalderen er altså først og fremst et stadium som angir et teknologisk nivå et samfunn befinner seg på, og det er ikke en enhetlig kronologisk periode som er lik over alt.

Overgangen fra bronsealder til jernalder fant i Midtøsten sted ca. 1500 fvt., i Egypt i tidsrommet 1200–800 fvt., og i Kina i tidsrommet 700–500 fvt. I Mellom-Europa anslås overgangen til jernalder til 800–700 fvt., mens den i Norden først fant sted 200–300 år senere.

I Afrika sør for Sahara fulgte jernalderen direkte etter steinalderen. I Nord-Amerika og Australia fantes det enda ikke noen jernalder da europeerne kom til disse kontinentene.

I motsetning til bronsen, som smelter under 1200 °C – omtrent den temperatur man klarte å oppnå i enkle smelteovner – greide man ikke å smelte jernet i forhistorisk tid. Jernets smeltepunkt er nemlig 1536 °C. Kina danner her et unntak. Der ble jernstøping benyttet allerede på 600-tallet eller tidlig på 500-tallet fvt., mens smikunsten først ble kjent her et par hundre år senere.

Det eldste smidde jern

De eldste smidde jern en kjenner til er fra 3000–2700 fvt., funnet i Tell Asmar i Mesopotamia (i det nåværende Irak). Det var imidlertid først i tidsrommet 1500–1200 fvt. at jernet begynte å fortrenge bronsen i Midtøsten.

Dette har vært forklart med at hettittene tidlig kjente kunsten å fremstille jern, men klarte å holde på hemmeligheten med jernfremstillingen i mange hundre år. Et brev fra 1200-tallet fvt., fra hettitterkongen Hattusil 2 til den egyptiske farao, er tatt til inntekt for et slikt syn.

Forklaringen på de tidligste jerngjenstandene er trolig forholdsvis prosaisk. Man har tidlig kjent til kunsten å utvinne jernsvamp fra bergmalm og produsere smijern, men smijern er bløtt og egner seg dårlig som erstatning for bronse til våpen og redskaper. Smijernet slik det forelå etter at man hadde hamret jernsvampen i essen for å få ut slagget, var bare litt hardere enn kobber og bare 1/3 så hardt som kaldhamret bronse. De eldste jerngjenstandene har da også mer tjent som kuriosa enn som nyttegjenstander.

Ved slutten av bronsealderen har det i området rundt Middelhavet inntrådt en krise som vi ennå ikke helt kjenner årsakene til. Det ser ut til å ha vært knapphet på bronse – muligens er det tilførslene av tinn som har sviktet. Dette har trolig ført til eksperimentering med jern, som inntil da ikke hadde vært konkurransedyktig. Ved hamring kan hardheten på jernet økes, men ikke til mer enn 4/5 av bronsens. Ved en kjemisk prosess – oppkulling – kan imidlertid jernets hardhet økes ytterligere. Dette skjer når jernet holdes glødende i essen i et temperaturnivå mellom 800–1200 °C. Da opptar jernet karbon fra det glødende trekullet og blir til stål, som ved hamring blir mer enn dobbelt så hardt som kaldhamret bronse.

Denne prosessen er trolig blitt oppdaget tilfeldig og er blitt alminnelig kjent i Midtøsten ca. 1200 fvt. En hakke fra 1100-tallet, som er funnet på fjellet Adir i nordlige Israel, viser seg å ha samme hardhet som moderne stål.

Jernalderen i Europa

Etter at jernteknologien var blitt vanlig i Eurasia, spredte kunnskapen seg forholdsvis raskt. Jernet kom i Hellas og Italia i vanlig bruk kort etter 1000 fvt. og erstattet bronse til redskaper og våpen.

I de områdene der det fantes jern, kobber og salt, som for eksempel i Østerrike, Sør-Tyskland og på den pyreneiske halvøy, vitner det arkeologiske materialet fra tidlig jernalder om en blomstrende kultur. Dette skyldes trolig at disse områdene lå så nær middelhavsområdet, der lange handelsruter ble etablert for å skaffe viktige råmaterialer til Midtøsten og Hellas. Det ble således anlagt greske kolonier langs kystene av Sicilia, Italia og Sør-Frankrike, og greske importsaker ble spredt over store områder (se Vix).

I Skandinavia, der jernalderen startet et par hundreår senere enn i Mellom-Europa, inntrer det imidlertid en kraftig nedgang i tallet på funn (se førromersk jernalder). Funnene gir et mer «fattigslig» preg enn bronsealderens storslåtte materielle kultur.

Redskaper og våpen

Jernteknologien gjorde det mulig å øke effektiviteten i de fleste deler av næringslivet, for eksempel fikk jordbruksredskapene alt i tidlig jernalder den form de har hatt helt opp til den industrielle tidsalder. Både ljå, sigd og løvkniv er således funnet ved La Tène ved Lac de Neuchâtel i Sveits. Også redskapene til snekkerne og andre håndverkere ble forbedret.

«Med jernet», sier Plinius i 1. århundre evt., «pløyer vi jorden, planter trær, skjærer hager, hugger stein, tømrer og gjør alt nyttig arbeid». Men han var bekymret fordi jernet også ble brukt til krig, mord og plyndring. Det jernet vi har bevart fra forhistorisk tid, er da også først og fremst våpen, noe som skyldes at storparten av det arkeologiske materialet kommer fra gravfunn.

Særlig kjente funnsteder i eldre jernalder i Europa er Hallstatt og La Tène, som begge har gitt navn til tidsavsnitt.

Jernalderen i Norge

Jernalderen i Norge deles inn i en eldre og yngre jernalder. Den eldre jernalderen regnes fra 500 fvt. til 550 evt. Den yngre jernalderen regnes fra 550 evt. til ca. 1050 evt.

Eldre jernalder deles inn i:

Yngre jernalder deles inn i:

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Solberg, Bergljot: Jernalderen i Norge, 2. utg., 2003, isbn 82-02-23178-7, Finn boken
  • Østmo, Einar, red.: Før Norge ble Norge : fra istid til jernalder, 2004, isbn 82-516-2015-5, Finn boken

Kommentarer (2)

skrev Jan Ketil Solberg

I avsnittet "Det eldste smidde jern" står det om fremstilling av råjern fra bergmalm. Det står for eksempel at råjernet er bløtt og ble hamret i essen. Menes det her smijern? (Råjern utvinnes fra malm i masovner og inneholder omtrent 4 % karbon og er meget sprøtt.)

svarte Ida Scott

Hei! Takk for kommentar. Jeg vet ikke nøyaktig hvilken type jern som er ment her - artikkelen er skrevet for mange år siden, og vi ser etter noen som kan oppdatere den. Forhåpentlig finner vi snart en fagperson som kan gjennomgå den som helhet, og kan svare på spørsmålet ditt. Mvh Ida Scott, redaksjonen.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg