Kystriksveien i Nordland, vanlig betegnelse på fylkesvei 17 (tidligere riksvei 17) som går langs norskekysten fra Nord-Trøndelag til Bodø i Nordland; 650 km lang. Seks fergeoverfarter. Den nordligste delen av denne veien utgjør nasjonal turistvei Helgeland-Salten.