Kristendom er en monoteistisk religion og den største av verdensreligionene. Den har bredt seg over hele verden. Kristendommen har i dag 2,3 milliarder tilhengere og er en betydelig religion i alle verdensdeler. I Europa og Amerika er kristendommen den dominerende religionen. Den er delt i en rekke ulike kirkesamfunn, hvorav de viktigste er den katolske kirke, den ortodokse kirke, den anglikanske kirke og de protestantiske (evangeliske) kirker. Hele artikkelen

Ny artikkel