Kristne trossamfunn

Fagansvarlig

Hallgeir Elstad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 342 artikler: