Kristne trossamfunn

Fagansvarlig

Jane Skjoldli

Universitetet i Bergen

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 340 artikler: