David Joris, nederlandsk sektstifter, gjendøper. Ca. 1536 begynte han å opptre som profet, idet han mente å motta visjoner om tidenes ende og Herrens gjenkomst. Han lærte at Guds rikes utvikling har tre knutepunkter: det første var kong Davids regjering, det annet Jesu komme og det tredje hans egen opptreden. Han vant mange tilhengere, såkalte davidister eller jorister, særlig i Nederlandene og Nord-Tyskland. Øvrighetene gikk hardt frem mot dem. Joris levde fra 1544 i Basel under dekknavn og ble identifisert først tre år etter sin død. Hans lik ble da gravd opp og brent sammen med hans skrifter.