Herrnhutere, vanlig betegnelse for medlemmer av Brødremenigheten.