Herrnhutere er en vanlig betegnelse for medlemmer av Brødremenigheten.