Jan Hus

Faktaboks

Jan Hus
også Johann Huss
Født
1371, Husinec, Böhmen (nå Tsjekkia)
Død
6. juli 1415, Konstanz, Tyskland
omtrentlig fødselsår

Jan Hus på bålet. Samtidig illustrasjon til Jenakodeksen Antithesis Christi et Antichristi.

Jan Hus
Av /※.

Praha. På torget i Prahas gamle bydel står monumentet over Jan Hus.

Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Jan Hus var en tsjekkisk teolog og forfatter. Han var en forløper og inspirator for reformasjonen som også fikk betydning utenfor sitt hjemland Tsjekkia. I sitt hjemland fikk han stor betydning ved at han brukte og fremmet det tsjekkiske språket.

Hus studerte ved Karls-universitetet i Praha og ble i 1396 magister. Han ble presteviet i 1400, dekan ved det filosofiske fakultet i 1401 og i 1402 rektor ved universitetet. Han virket som universitetslærer, forfatter av mange skrifter og fungerte også som predikant for universitetet. Han skrev da på latin, som det var vanlig på den tiden.

Hus sluttet seg til den tsjekkiske reformbevegelsen og ble i 1402 predikant ved Betlehemskapellet i Praha, som var det første forsamlingshus i Europa med forkynnelse utelukkende på folkespråket (tsjekkisk). I 1405 påla erkebiskopen Hus å tale ved de årlige prestesynoder for å motvirke det som ble oppfattet som moralsk oppløsning i kirken. Disse prekenene skaffet Hus mange fiender blant presteskapet. I den teologiske debatten om læren til den engelske presten John Wycliffe, som oppsto ved universitetet etter 1401, inntok Hus et moderat standpunkt blant Wycliffes tilhengere. I skriftet De corpore Christi (1406) tok han avstand fra deler av Wycliffs lære.

Jan Hus' mål var å opplyse folket om det han oppfattet som rett kristen livspraksis, bedre moral og å motarbeide prestenes maktmisbruk. Han ivret også for at prestene skulle være av samme nasjonalitet som deres sognebarn og preke og lese fra Bibelen på folkespråket. Han fikk revidert de tidligere tsjekkiske bibeloversettelsene, som ble samlet i en enhetlig bibeltekst med ny ortografi med diakritiske tegn. Dessuten skrev han blant annet De orthographia bohemica, samt en liten ABC for barn. Hus innførte tsjekkisk sang i kirken, skrev selv noen salmer og en rekke tsjekkiske skrifter og polemikker. Dette fikk stor utbredelse. I sitt arbeide hadde han full støtte av Vaclav 4 (konge av Bøhmen og Tyskland), en del av adelen og borgerskapet.

I 1409 gjorde kongen universitetet i Praha tsjekkisk, og omtrent 1000 tyske lærere og studenter forlot Praha og slo seg ned i Leipzig. I 1410 ble Hus valgt til rektor for det nyorganiserte universitetet. Samme år lot erkebiskopen brenne alle avskrifter av Wycliffes verker, bannlyste Wycliffes tilhengere og forbød all prekenvirksomhet i kapeller, blant annet i Betlehemskapellet. Jan Hus nektet å adlyde ordre. Kongen beslagla mange presters eiendommer «til vederlag for Wycliffes bøker», fordrev erkebiskopen, som døde like etter, og appellerte Hus' sak til kurien i Roma.

Jan Hus støttet seg i sin polemikk mot kirkens misbruk av makten (blant annet avlatshandel) i stadig sterkere grad til Wycliffe, og den nye erkebiskopen utlyste interdikt eller kirkelig straff over Hus og byen Praha så lenge Hus oppholdt seg der. Hus flyttet i oktober 1412 til adelige venner på landet, men fortsatte å preke for folket i det fri.

Hus skrev nå sine betydeligste tsjekkiske skrifter, blant annet Om erkjennelsen av den rette vei til frelse, tilegnet kvinnene, og den store tsjekkiske Postillen (1413). Han skrev også, på latin, en avhandling om kirken, De ecclesia, som inneholdt Hus' lære. Hus' skrifter ble spredt i utallige avskrifter, og dannet med sin stil og forenklede rettskrivning grunnlaget for et enhetlig tsjekkisk skriftspråk. Mye av det han skrev er fortsatt levende litteratur, særlig brevene. På latin ble de første gang utgitt av Martin Luther i 1536. En kritisk utgave av samlede skrifter i 25 bind utgis av Bartoš og Ryba i Praha fra 1959.

Da kong Václav 4 i 1411 avstod sine rettigheter til den tyske keiserkronen til sin bror Sigismund, oppfordret Sigismund Jan Hus til å legge sin sak frem for konsilet i Konstanz. Keiseren ga Hus et leidebrev som sikret ham fri reise til og fra og personlig frihet under oppholdet. I Konstanz skrev Hus blant annet en uttalelse om legfolks rett til nattverden i form av brød og vin (legmannskalken), som noen av hans tilhengere begynte å dele ut i Praha. Hus fant ingen grunn for å forby dette. Han ble vennlig mottatt av pave Johannes 23, som imidlertid selv ble avsatt av konsilet.

I november 1414 ble Hus arrestert og kastet i fengsel, der han ble alvorlig syk. Han ble hardt forhørt, men han nektet å tilbakekalle det han hadde skrevet og talt, og påberopte seg løftet om offentlig audiens ved konsilet. Fra fengselet skrev han brev til venner og til sin menighet ved Betlehemskapellet. Etter voldsomme protester mot fengslingen av Hus i Böhmen, hos kongen og adel (også polsk adel), måtte keiser Sigismund gripe inn, og Hus fikk lov til å forsvare seg ved konsilet i keiserens nærvær. Da Hus ikke ville tilbakekalle det han hadde lært uten at det ble bevist noen vranglære hos ham, ble han høytidelig erklært for kjetter, bannlyst og overgitt til «den verdslige arm», det vil si keiseren. Han ble brent på bål ved bredden av Rhinen 6. juli 1415, fast overbevist om at sannheten ville seire til slutt, ord som ble husittenes slagord og som i 1918 ble satt på den tsjekkoslovakiske presidentens banner.

De moraviske brødre (herrnhutere) eller brødrevennene har sine røtter blant tilhengerne av Jan Hus.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Bjørnulf Aasen

Lenken fra remanenslære i tredje avsnitt fører til begrepet remanens innen elektromagnetisme.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg