World Council of Christian Education and Sunday School Association, økumenisk organisasjon som er tilknyttet Kirkenes Verdensråd, med hovedsete i Genève. Organisasjonen har sin opprinnelse i det første verdensmøte for søndagsskolearbeid i London 1889. I 1907 bleWorld Sunday School Association dannet; omorganisert i 1924 og 1947, da det nåværende navn ble antatt.