WSCF, Verdens kristelige studenterforbund, stiftet 1895 ved et nordisk studentmøte i Vadstena. Den drivende kraft var John R. Mott, som var generalsekretær fra 1895 og formann 1920–28. Formålet er å samle kristne studentforbund over hele verden, gi gjensidig hjelp innen studentverdenen og fremme misjonen. Organisasjonen har vært en forløper og inspirator for den økumeniske bevegelse slik den nå er organisert i Kirkenes Verdensråd. I de senere år har man også vært sterkt opptatt av sosial-etiske og politiske spørsmål. Over 90 nasjonale medlemsbevegelser med hovedsekretariat i Genève. I Norge er Norges Kristelige Studentforbund tilsluttet denne organisasjon.