International Fellowship of Evangelical Students, internasjonalt samrådingsorgan for kristelige studentforeninger som arbeider på vekkelseslinjen med bibelsk formulert forkynnelse og gjerne med frontstilling mot den teologiske liberalisme, stiftet i Boston 1947 med C. F. Wisløff som president. Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag er medlem.