Nordisk økumenisk institutt, opprettet 1940 etter initiativ av Manfred Björkquist med tilslutning av det nordiske bispemøte 1939 og de økumeniske organisasjoner i de nordiske land, og fikk sete i Sigtuna. Under den annen verdenskrig besørget instituttet kontakter mellom britiske og tyske kirkeledere og formidlet nyheter om den norske kirke til utenverdenen. Instituttet har i dag sete i Uppsala og driver informasjonsvirksomhet, koordinering av det økumeniske arbeid i Norden, studievirksomhet og konferanser.