Norges Kristne Råd, tverrkirkelig (økumenisk) råd for kristne trossamfunn i Norge, etablert 1992. Målsettingen er å fremme økumenisk samarbeid lokalt og nasjonalt, være et forum for opinionsdannelse overfor myndigheter og offentlighet og å sikre trossamfunnenes rettigheter og arbeidsmuligheter i samfunnet. Rådet har 16 medlemssamfunn og 2 trossamfunn som observatører (2006). Assosiert til Kirkenes Verdensråd og Konferansen av Europeiske Kirker (KEK). Norges kristne råd fusjonerte med Norges Frikirkeråd i mars 2006. Generalsekretær fra 2001: Ørnulf Steen.