Anglikanisme, det å bekjenne seg til den anglikanske kirke, eventuelt anglokatolisisme.