Cosmo Gordon Lang, britisk geistlig. Født i Skottland og opprinnelig medlem av den skotske kirke, gikk over til den anglikanske kirke og ble ordinert i denne 1891. Ble 1908 erkebiskop av York og var erkebiskop av Canterbury 1928–42. Ble deretter adlet som første Baron Lang of Lambeth. Lang var moderat høykirkelig og fremmet samarbeidet med de engelske frikirker. Han medvirket til å fremtvinge Edvard 8s abdikasjon 1936.