Jan-Aage Torp, norsk pinsepastor. Språk- og litteraturstudier ved Universitetet i Oslo og mastergradsstudier ved Fuller Seminary i California, USA. 1990–2000 pastor for Seierskirken i Lillestrøm, fra 2001 pastor for Oslokirken. Torp er særlig kjent som kirkelig aktivist (sammen med Børre Knudsen o.a.) i aktuelle samfunnsspørsmål som kampen mot abortloven, partnerskapsloven og homofil praksis, og står for en radikal-konservativ vekkelseskristendom. Han har deltatt i en rekke fjernsynsprogram og bl.a. utgitt Fra nederlag til seier (1991), Ludvig Nessa – Kamp (1993) og Skjebnevalg – Norge og EU (sammen med Finn Jarle Sæle, 1994).