Norsk fellesråd av evangeliske trossamfunn, tverrkirkelig råd, stiftet 1977 av følgende samfunn: Den norske kirke, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsforbund, Det norske baptistsamfunn, Frelsesarmeen, Metodistkirken og Pinsebevegelsen; gikk 1992 inn i Norges Kristne Råd.