Faktaboks

Elling Eielsen

Opprinnelig Edlend Sundve

Født
19. september 1804, Vossestrand
Død
10. januar 1883, Chicago, USA
Virke
Norsk-amerikansk vekkelsespredikant, kirkegrunnlegger og skolepioner
Familie

Foreldre: Gårdbruker, lærer og underlensmann Eiel Ingebrigtsen Sundve og Anna Ellingsdatter Sundsvaal.

Gift 3.7.1843 med Sigrid Nilsen (22.10.1824–23.11.1904), datter av gårdbruker Hermund Nilsen Tufte og Kari Tollefsdatter.

Elling Eielsen
Elling Eielsen
Av .

Elling Eielsen var en norsk-amerikansk predikant. Han var haugiansk predikant i Norge fra 1832 til 1837 og emigrerte til USA 1839. Han ble ordinert til menighetsprest av Hans Nielsen Hauges venner i 1843 og var den første norske lutherske presten i USA. Han grunnla den første norske lutherske kirkeorganisasjonen i USA i 1846 og skapte et menighetsmønster som fanget opp og førte videre impulser fra det haugianske miljøet i Norge.

Med sin lovmessige botsforkynnelse og strie karakter kom han i strid med norske prester som kom til USA. Han organiserte i 1846 «Den evangelisk-lutherske kirke i Nord-Amerika», også kalt «Eielsen Synod» eller «Ellings Samfund», fra 1876 kalt «Hauges Synode». De som sluttet seg til Eielsen, kaltes ellingianere. Kirken ble i 1917 slått sammen med «Den norske lutherske kirke i Amerika».

Bakgrunn

Elling Eielsen
Elling Eielsen
Av .

Eielsen vokste opp på gården Sundve på Vossestrand, i et hjem preget av haugiansk fromhet og alvor, men også i en atmosfære av spenning mellom presteskapet og det vakte lekfolk. Dette kan ha dannet grunnlaget for hans dype skepsis overfor geistligheten, både i Norge og under hans virksomhet i Nord-Amerika. Han fikk en sparsom skolegang i hjembygda og led hele livet under mangelfull boklig lærdom og skrivekyndighet.

I 1829 drog han til Bergen, hvor han gikk i lære som smed og snekker og senere vervet seg som soldat. Han sluttet seg også til haugianerne i byen, og fra 1832 virket han som lekpredikant, med reiser over hele landet, også i Sverige og Danmark.

Eielsens krasse kritikk av presteskapet og den utfordrende formen i hans forkynnelse førte flere steder til konflikt med både det etablerte lekmannsmiljøet og med myndighetene, som da han ble arrestert etter et vekkelsesmøte på Sjælland i 1837.

Dette kan ha vært en faktor som bidrog til hans beslutning om å følge i de tidligste emigrantenes spor mot vest, sommeren 1839. Han kom først til Illinois og holdt sitt første møte for nordmenn i Chicago. I 1843 holdt han møter i Wisconsin, og her fridde han til den 20 år yngre Sigrid Nilsen (Tufte) fra Hallingdal, som etter press fra sine foreldre sa ja til å gifte seg med ham. Hun var en klok og sterk kvinne, som gjennom en ofte anstrengt samlivssituasjon holdt hjemmet samlet.

Utvandrerne kjente behovet for en kirkelig betjening med dåp, nattverd, konfirmasjon og vielser etter mønster fra kirken hjemme i Norge. Eielsen lot seg derfor i oktober 1843 prestevie av en tysk luthersk prest. Slik ble lekpredikanten og prestekritikeren Elling Eielsen den første som hadde en ordnet prestetjeneste blant nordmenn i Amerika.

Eielsen-synoden

Religious meeting house built by Rev. Elling Eielsen, year 1841, Norway, Illinois
Fra boken Norske kirker i USA. Trykket tekst på baksiden: «Norway, Illinois. First permanent Norwegian settlement in America. Founded in 1834.»

I april 1846 grunnla Eielsen den eldste norske lutherske kirkeorganisasjonen i Nord-Amerika. Den fikk navnet «Den evangelisk-lutherske kirke i Amerika», ofte kalt «Eielsen-synoden». Grunnreglene for det nye kirkesamfunnet stilte omvendelse opp som medlemskriterium, og menighetene skulle forståes i analogi med de haugianske «vennesamfunnene» i Norge. På denne bakgrunnen fikk Eielsen problemer med den organisatoriske oppbyggingen av sin synode og kom lett i motsetning til det valgte, representative lederskapet i kirken. Det kom derfor til splittelser i kirken 1848 og 1856.

Eielsen la vekt på at menighetene måtte tilby opplæring til barn og unge. Han så betydningen av at den nye generasjonen lærte seg engelsk. I 1841 drog han til New York, hvor han fikk trykt en engelsk utgave av Luthers lille katekisme, og året etter sørget han for trykking av Pontoppidans forklaring på dansk. Det gikk gjetord om hans lange vandring til fots fra New York til Illinois med sekken full av bøker vinteren 1842–1843. Eielsens interesse for kirkelig utdanning viste seg også i hans initiativ for å få etablert et college for rekruttering av prester og lærere til menighetene.

I løpet av sin lange virketid, fra utreisen i 1839 til sin død i 1883, reiste Eielsen over store deler av Nord-Amerika, og fra 1873 var han bosatt i Chicago. Hjemlandet besøkte han bare en gang, i årene 1861–1863. Etter et besøk i Texas i 1859–1860 ble han sterkt opptatt av de svarte slavenes skjebne, og i Eielsens kirkekonstitusjon ble det tatt inn en paragraf som fordømte slavehandelen.

I 1870-årene var Eielsens lederskap i kirken blitt sterkt svekket. De nye lederne hadde endret kirkens grunnregler, og kirkens navn ble 1876 endret til «Hauges norsk lutherske synode i Amerika». Eielsen forlot synoden i protest. Han fikk støtte av et par prester og menigheter og etablerte et eget kirkesamfunn, som beholdt det gamle navnet og den gamle konstitusjonen.

Elling Eielsen maktet dårlig organiseringen og ledelsen av et kirkesamfunn. Han opptrådte autoritært og skjøv fra seg både venner og motstandere. Han forble gjennom hele sitt liv forkynneren, som hadde sitt hjerte i den enkle utleggelsen av Guds ord med sterk formaning til omvendelse og nytt liv. Han hadde evnen til å rive tilhørerne med seg, men hans forkynnelse var mer lovisk enn hos andre haugianerpredikanter i Norge. Han kunne også være krass i sin kritikk av andre.

Utgivelser

Et utvalg

 • Fra Holsteinborg ved Slagelse 23. Juni 1837 til Venner i Kjøbenhavn, i Den nordiske Kirke-Tidende 1837, s. 513–518
 • Menneskets Hjertes Speil, fremstillet i ti Figurer over den indvortes Tilstand og Beskaffenhed, enten det er et Guds Tempel eller et Satans Verksted, og tilføyet nogle aandelige Sange til Opbyggelse, 1839
 • Doctor Martin Luther’s Small catechism with plain instruction for children, and sentences from the word of God to strengthen the faith of the meek, New York, 1841 (faksimileutgave Minneapolis, 1925)
 • Sandhed til Gudfrygtighed udi en eenfoldig og efter Mulighed kort, dog tilstrækkelig Forklaring over Sal. Dr. Mart. Luthers Liden Catechimus, indholdende alt det, som den der vil blive salig, har behov at vide og gjöre. Grundet paa den hellige Skrift i sin rette Sammenhæng. Med Tilföielse af den uforandrede Augsburgske Confessions Artikler, af E. Pontoppidan, New York, 1842
 • Kirke-Constitution for den evangelisk-lutherske Kirke i Jefferson Prairie o.s.v i Nord-Amerika, Koshkonong (Wisconsin), USA, 1851 (norsk utgave Porsgrunn, 1861)
 • Det kirkelige og lutherske Standpunkt af den Ev.-Lutherske Synode af nordlige Illinois, i Kirketidende 19. august og 10. september 1853
 • Forsvarsskrift for Elling Eielsen fra Amerika, heri indtaget hans eget Forsvar, 1862
 • Brev fra Chicago den 20de Dec. 1882. Afsked til Venner, i Budbæreren nr. 15/1883

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Golf, Olav: Elling Eielsen : haugianerhøvding og rastløs ferdamann, 2004
 • Mørstad, E.O.: Elling Eielsen og den 'Evangelisk-lutherske kirke' i Amerika, ny utg., 2001 (1. utg. 1917)
 • C. O. Brohaugh og I. Eisteinsen: Kortfattet Beretning om Elling Eielsens Liv og Virksomhed, Chicago 1883
 • biografi i NFL, bd. 2, 1888
 • E. O. Mørstad: Elling Eielsen og den «Evangelisk-Lutherske Kirke» i Amerika, Minneapolis 1917
 • A. Fridrichsen: biografi i NBL1, bd. 3, 1926
 • C. J. Carlsen: Elling Eielsen, pioneer lay preacher and first Norwegian Lutheran pastor in America, M.A.-avh. University of Minnesota, Minneapolis 1932
 • O. M. Norlie: Eielsen was first, Northfield (Minnesota) 1942
 • E. L. Fevold og E. C. Nelson: The Lutheran Church among Norwegian-Americans. A History of the Evangelical Lutheran Church, bd. 1, Minneapolis 1960
 • O. Golf: Vandringsmannen Elling Eielsen. Haugianerhøvdingen som ble kirkegrunnlegger og skolepionér i Amerika, 1996

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg