Flagg og våpen

Flagg er en tøyduk med bestemte farger, proporsjoner og eventuelt også symbolske figurer, som heises på stang. I nyere tid er flagg i første rekke brukt som nasjonalmerke, men det brukes også som kjennemerke for byer, institusjoner, foreninger, firmaer med mer. Noen internasjonale organisasjoner har egne flagg. Flagg benyttes også til signalisering.Flagg har utviklet seg fra banner og fane, som kan føre sin historie tilbake til oldtiden.Det vitenskapelige studiet av flaggenes opprinnelse, form, symbolbruk og anvendelsesområder kalles vexillologi, av latin vexillum, 'liten fane'. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Flagg og våpen

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel