Syr-Darja, elv i Sentral-Asia, kommer fra Tian Shan-fjellene i Kirgisistan, nær grensen mot Kina. Renner først mot sør og sørvest, deretter mot vest gjennom Ferganabassenget; svinger i nedre del av dalføret mot nordvest, og renner langs den østlige og nordlige ytterkant av ørkenen Kyzyl-kum til Aralsjøen, 3012 km lang, inkl. Naryn, nedbørfelt 462 000 km2. Viktig irrigasjons- og vannkraftkilde. Syr-Darja er antikkens Jaxartes.