Argun, elv i Øst-Asia, en av to kildeelver til Amur. Springer ut vest for Store Hingganfjellene i den kinesiske provinsen autonome regionen Indre Mongolia, og danner over en lengre strekning grensen mellom Russland og Kina, 1620 km lang.