Geografi er et fag og en vitenskap som beskriver og analyserer fenomener på jordoverflaten, særlig ulikheter fra område til område. Både som fag og vitenskap har geografien et vidt omfang, og overlapper med flere andre fag. Det karakteristiske for geografien er at den tar utgangspunkt i det romlige, det vil si et bestemt område eller sted, og naturgitte forhold som berggrunn, topografi, jordbunn, klima. Hele artikkelen

Ny artikkel