Ural, (ostjakisk 'belte'), elv i Russland, ved grensen mellom Europa og Asia. Springer ut i sørlige del av Uralfjellene, renner i en bue, først mot sør, så mot vest for deretter å vende sørover igjen. Munner ut ved et delta i Kaspiske hav øst for elven Volga, i Kasakhstan. Nær munningen ligger byen Gurjev. Elven er 2534 km lang med et nedbørfelt på 220 000 km2, og har stor betydning for irrigasjon av steppeområdene i sør. Damanlegg med kraftstasjon nær byen Magnitogorsk. Elven het til 1775 Jaik.