Silt, korngruppe i mineraljord med partikler som har en diameter fra 0,06 til 0,002 mm; karakteristisk bestanddel i mojordartene (mjele, kvabb m.fl.).