Selenga, elv i Asia, kommer fra det nordvestlige Mongolia, og renner nordøstover og ut i Bajkalsjøen, 1480 km lang. Elven er navigerbar i den isfrie perioden mai–oktober.