Hydrobiologi, (av hydro- og biologi), vitenskapen om dyre- og plantelivet i vann, se også marin biologi og limnologi.