barriere (økologi)

Vannkraftdam i Raundalselva er barriere for langtvandrende laks og ål uten tiltak for å sikre sikker opp og nedvandring.
Palmfossen - Raundalselva (Voss)
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Artikkelstart

Barriere er innen økologien enten noe som effektivt hindrer spredning av dyr og planter helt, eller som skiller tidligere sammenhengende naturområder (habitatfragmentering). Barrierene kan være rent fysiske hindringer (hav, fjellkjeder, fossefall), eller klimatisk ugunstige områder (ørken, isbreer) eller temporære barrierer; strykstrekninger i en elv som fisk bare klarer å passere på bestemte vannføringer. I et geologisk tidsperspektiv har dannelsen av barrierer vært viktig ved artsdannelse eller ved å isolere bestander, som dermed kan utvikle særegne tilpasninger.

Faktaboks

Uttale
bariˈære
Etymologi
av fransk barrière, avledet av barre 'tverrtre, stang'

Menneskeskapte barrierer

Menneskeskapte inngrep som veier, tettsteder, vassdragsreguleringer og demninger kan skape nye barrierer som kan hindre naturlig migrasjon av organismer. Innen økologien kan også barrierer som vesentlig endrer eller hindrer viktige abiotiske prosesser medføre tap av biologisk mangfold. Eksempel på dette kan være dammer i vassdrag som stanser massetransport av sedimenter, slik at habitatforholdene nedover i vassdrag gradvis forringes.

Det er godt dokumentert at mange elver og mer enn en million barrierer og trolig mer enn 25 000 km med elv i Europa trenger fiskevandringstiltak for å sikre et økologisk kontinuum og dermed livskraftige fiskebestander (godt vannmiljø – EUs vanndirektiv).

Økologisk kontinuum

Å sikre eller restaurere sammenhengende habitater eller økologiske korridorer (såkalt økologisk kontinuum eller blågrønn infrastruktur) er viktig for å hindre tapet av biologisk mangfold. For vassdragstilknytta arter innebærer dette å ivareta hydromorfologiske funksjoner, som miljøbasert vannføring, substratforhold og vandringsmulighetene for organismer (særlig ferskvannsfisk). Økologisk kontinuum sikres når habitatene for relevante arter henger sammen i rom og tid, slik at artene kan oppfylle sine livssykluser i selvreproduserende bestander. Det finnes mye kunnskap om hvordan dette best gjøres med kombinasjoner av ulike miljøtiltak.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg