Vøringsfossen, 182 m høy foss i Bjoreia, i Måbødalen, Eidfjord kommune, Hordaland. Vøringsfossen, som ligger ved Rv. 7 over Hardangervidda, er kjent som en av de mest imponerende fosser i Hardanger. I forbindelse med utbyggingen av de såkalte Eidfjordanleggene er vann fra Bjoreia overført til Sy-Sima kraftverk. I turistsesongen, 1. juni–15. september, blir det imidlertid sluppet en forholdsvis stor vannføring i Vøringsfossen. Se også Sima kraftverk.